trešdiena, 2015. gada 16. septembris

Karma & reinkarnācija


Paramhansa Yogananda "Karma & reinkarnācija".
Zvaigzne ABC, 2010

Daži citāti:

1. Par nāvi: Tāpat kā elektrība nebeidzas, kad saplīst elektriskā spuldze, arī mūsu īsto patību nepārtrauc nāve. Tā tikai pārceļas uz bezgalīgo Visuresošo Patību.

2. Par reinkarnāciju bībelē: Jēzus sacīja: "Bet Es jums saku: Ēlija jau ir atnācis, un tie viņu neatzina..." "Tad mācekļi saprata, ka Viņš uz tiem runāja par Jāni Kristītāju." (Mateja ev. 17:12-13). Jēzus vārdos mēs izlasām skaidri formulētu reinkarnācijas likumu. Pravietis Ēlija bija dvēsele konkrētā ķermenī. Kad šis ķermenis nomira, viņa dvēsele devās uz Debesīm un atgriezās uz Zemes nākamajai reinkarnācijai, iemiesodamās Jāņa Kristītāja ķermenī. Ko citu šis citāts varētu nozīmēt kā vien to, ka pravietis Ēlija atdzima kā Jānis Kristītājs?

3. Par to, kāpēc neatceramies iepriekšējās dzīves: Labi, ka neatceramies iepriekšējo dzīvju skolā gūto smago pieredzi, jo noteikti negribētu vēlreiz piedzīvot tās grūtības. Nespēdami aizmirst pagātnes ciešanas, mēs varētu just nepatiku pret pienākumu atkal būt labiem. Iespējams, mūs garlaikotu atkārtošanās vai arī mēs justos pārāk bezspēcīgi kaut ko mainīt, lai kā gribētu. Ja mēs atcerētos savas iepriekšējās bērnības, jaunības un vecumdienas, mums negribētos vēlreiz piedzīvot bērnības delverības, jaunības komēdijas un vecumdienu traģēdijas. 
Padomājiet, kāda svētība ir reinkarnācija! Tā sašķaida veco un sagrabējušo mūsu dzīves automašīnu un uzdāvina pilnīgi jaunu modeli, kurā vismaz varam mēģināt uzvarēt dzīves sacīkstēs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru